3 "nye" mottaksledere

Fra 1. mai tiltrer Elina Tomren stillingen som mottaksleder på Vestnes. Elina kommer fra skoleverket og har i tillegg bred erfaring fra frivillig arbeid og organisasjonsledelse i Brasil. Elina er allerede varm i mottakstrøya og deltok på tilsynet fra regionkontoret i slutten av april. Hun var også med på Link sin ledersamling på Hafjell i april der hun knyttet gode kontakter med sin kollegaer. Vi er glad for at Elina har valgt nye utfordringer som leder på Vestnes og jeg er sikker på at hun sammen med personalet og beboerne vil lykkes med å videreutvikle mottaket!
 
I en lang og utfordrende anbudsprosess på Mysebu har Marius Engh fungert som midlertidig leder der. I mars ble det endelig klart at Link skal drifte ankomstmottaket for enslig mindreårige. Marius blir fra 1. mai leder for Mysebu på permanent basis. Som eneste mottak med denne funksjonen blir dette et ”referansemottak” som stiller store krav til oss, våre ansatte og ledelsen på mottaket. Marius har lang fartstid i selskapet, også som leder for ema-mottak i perioden Torshov hadde denne beboergruppen. Link ønsker Marius og personalet lykke til med driften på Mysebu!
 
Avklaring på Mysebu gir også avklaring på Torshov. Link er veldig glad for at Iris Hadziosmanovic fra 1. mai tiltrer stillingen som leder av mottaket. Iris har gjennom lang fartstid på Torshov opparbeidet seg god kompetanse på transittdrift og logistikk – men ikke på bekostning av det å ”se den enkelte beboer”. Som fungerende leder har Iris vist gode egenskaper i det å få med seg personalet i å skape aktivitet, trivsel og en god hverdag på mottaket . Under hennes ledelse har mottaket en god samhandling med UDI og andre aktører på og rundt Torshov. Jeg er glad og stolt for å ha Iris fast med på laget!

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK