Alle gode ting er tre på Toten

Alle gode ting er tre på Toten

Sommeren kom og gikk og hverdagen startet igjen, og det var på tide med forsøk nummer tre. I resepsjonen ble det nå lagt ut påmeldingsliste, og etter hvert ble det litt påmelding på lista. Alle som meldte seg på fikk personlig invitasjon om møtetid og sted, et forsøk på å nå hver enkelt. Men hvor mange ville møte opp var usikkert.
 
Mandag var første møtet, og forberedelse og forventninger var temaet blant de ansatte på mottaket. Hvor mange ville møte opp? 45 hadde skrevet seg opp på lista, 4 hadde meldt avbud av forskjellige grunner, så i utgangspunktet kunne det bli 41.

29 personer kom, hvorav 21 hadde meldt seg på og 8 kom fordi de ville være med men ikke hadde skrevet seg opp. Overraskende godt oppmøte! Endelig var vi i gang!
 
Det viste seg fort at spredningen var stor i forventninger og ønsket om å lære, noen er nye i Norge og må starte fra grunnen av og noen har bodd her i mange år og trenger påfyll. Noen er analfabeter og ønsker å lære alfabetet og noen ønsker gramatikkoppgaver, noen ønsker bare å snakke norsk mens andre ønsker lekser og arbeidsbøker. Snakk om å gi seg selv utfordringer som gruppeleder!
 
Vi er nå i gang med å dele i grupper og neste uke starter vi for fullt! Dette blir spennende, og jeg håper at oppmøtet holder seg utover høsten!
 
Og ukens lekse: lære forskjellen i ordlyder: o-u, i-y og æ-ø-å.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK