Amnesty på besøk til Persaunet

Amnesty på besøk til Persaunet

Som en del av vårt daglige informasjonsarbeid har vi invitert Amnesty Midtnorge for å gi beboere en presentasjon om menneskerettigheter.

Engie Yousef fra Amnesty Midtnorge som er frivillig, holdt denne presentasjonen. Nesten alle beboere deltok i presentasjonen og var veldig engasjert i diskusjonen. Spesielt fordi mange har opplevd vanskelige brudd på menneskerettigheter på veien til Norge. Beboere fikk høre om mange menneskerettighetsaktivister fra Norge og utlandet og de ble veldig inspirert av det. De vil gjerne dele historiene sine, og til folk hadde de møtt på veien til Norge. De kastet lys på problematikk som menneskehandel, tortur og utpressing. De mener at det er viktig at  Norge og verden får vite hvordan situasjonen er for de som Eritreere og andre flyktninger.

De diskuterte at det er viktig å smøre seg med tålmodighet for å kjempe mot urettferdighet. De la vekt på viktigheten av kunnskap, utdanning og språk og kultur, og at hver enkelt person må ta ansvar for å spre budskapet videre.

Både beboere og ansatte vil takke Amnesty Midt Norge for besøket.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK