Ansettelse av leder for nye Vestnes mottak

Link AS har ansatt Tordis Sivertsen som leder for det nye asylmottaket som er under etablering i Vestnes. Daglig leder Hallstein Saunes sier at vi med Tordis Sivertsen har fått en leder med de kvalifikasjoner vi er ute etter i denne stillingen. Tordis har lang erfaring som leder og driver av Remabutikken i Vestnes. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på måten Tordis har ledet sine ansatte gjennom mange år, og ikke minst hvordan hun har omgått sine mange kunder og det miljøet hun har skapt i butikken sin. Å drifte mottak handler også om det å omgås og veilede mange forskjellige mennesker. Tordis blir også en leder med en stor og god kontaktflate ut mot lokalsamfunn, lag og organisasjoner og kommunale etater i Vestnes. Mottaksdrift bygger mye på det å skape godt samarbeid og integrering i det lokalsamfunnet mottaket etableres. Til slutt opplever vi at dette er noe Tordis virkelig har lyst til å gyve løs på. Vi er glad for å ha Tordis med på laget, og ønsker lykke til med oppstarten som mottaksleder, sier Hallstein Saunes.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK