ART-kurs på Søre Sunnmøre mottak

Kvar torsdag frå januar til mars skal ungdomane på Søre Sunnmøre mottak delta på ART-kurs.

For dei som ikkje har full ovsrsikt over kva ART står for, så er orda bak bokstavane Aggression, Replacement, Training.

Om dette ikkje gir deg så mykje kjøt på beina, så er hensikta med kurset å gi ungdomane trening i

1) sosiale ferdigheter
2) sinnekontroll
3) moralsk resonnering.

ART er eit svært lovande undervisningsopplegg for reduksjon av atferdsvanskar hos barn, ungdom og vaksne. Programmet er i bruk innan skuleverket, barnevernet, psykisk helsevern og i fengselsvesenet. Og no også på mottaket i Ulsteinvik, som eit førebyggjande kurs for våre unge, flotte bebuarar!

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK