Asylsøkere debuterer som studenter ved Høgskulen i Volda

To av våre asylsøkere har nylig begynt å mingle rundt med andre inter-nasjonale studenter ved Høgskulen i Volda. Begge går på kurset "Religion in Norway - past and present", og deltar på forelesninger hver uke. Opplæringen går i høstsemesteret og avsluttes med to oppgaver og en muntlig eksamen. Målet med kurset er å gi studentene innblikk i og kunnskap om utviklingen av rollen til religionen i det norske samfunnet, fra innføringen av kristendom i middelalderen til det flerkulturelle samfunn i dag.

Dette er første gang at våre asylsøkere får mulighet til å oppleve studentlivet i Volda, og prosjektet er etter initiativ av Asbjørn Simonnes, professor ved Høgskulen som selv underviser i dette kurset. Han har engasjert seg i livet til asylsøkerne i Volda og hatt kontakt med flere av våre beboere siden mottaket ble etablert. Mottaksleder har også lenge jobbet med å få asylsøkere inn i miljøet på Høgskulen. Han mener at dette er et positivt tiltak både for asylsøkerne, studentene, og lokalsamfunnet i Volda.

De første som får delta på kurset er to unge menn, en fra Afghanistan og en fra Somalia. Begge snakker flytende engelsk og har utdanning fra før. De ferske studentene setter pris på initiativet og synes det er flott å oppleve hvordan det er å være student i Norge. Afghanske Wais mener at det å være med på denne type kurs vil redusere usikkerheten i forhold til asylsøkere i Norge, og håper at flere beboere vil kunne få tilbud om studieplass ved Høgskulen i Volda: "Når vi går på kurs sammen med andre studenter og viser lidenskap for kunnskap, vil nordmenn innse at vi faktisk er interessert i det samme som dem, og det er å lære og å lykkes", sier han.

Wais er en av flere asylsøkere som er ressurssterke og har en imponerende CV. Han har kunnskap om historie, kultur og filosofi, og liker å lese tyske bøker. Mens han venter på svar fra UDI, deltar han på aktiviteter i regi av mottaket, og går på norskopplæring. Når Wais er på Høgskulen som student, forsvinner han lett i studentmengden. Han passer inn, både utseendesmessig og kunnskapsmessig. Ingen vil "mistenke" ham et øyeblikk for å være en asylsøker som mest sannsynlig en dag må returnere til Afghanistan.

Og så kan man diskutere hvor stor tilgang asylsøkere skal få av det norske samfunnet. Skal de få lov til å studere mens de venter på vedtaket fra UDI, eller skal de heller bli sittende hjemme uten noe form for utfordringer? Andre vil mene at det å gå på universitetet kan være et vellykket returtiltak. Mens noen vil tenke at Norge er altfor naiv når det gjelder asylpolitikken, så vil flere spekulere i at landet er altfor streng i sin politikk.

Uansett hvilke meninger man har om dette, så føler studentasylsøkerne våre at de har fått en unik opplevelse som de ikke tar for gitt og som de setter stor pris på.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK