Asylsøkere i Volda vil måke snø

Asylsøkere i Volda vil måke snø

Snømåking står som høyeste prioritet som frivillig aktivitet hos frivillighetssentralen for tiden, og beboerne synes det er flott både å hjelpe eldre og "leke" med snøen.

Volda mottak samarbeider med frivillighets- sentralen i kommunen om å involvere asyl- søkere i frivillig arbeid. Dette er også i tråd med ønsket til mange av asylsøkerne selv, og mottaket jobber med å legge tilrette et opplegg som beboerne synes er spennende.

Forrige uke tok to afghanske asylsøkere på seg ansvaret med å måke snøen hos en eldre dame i Volda sentrum. Begge synes dette var en spennende opplevelse, og de - sammen med flere andre - vil gjerne fort- sette å engasjere seg frivillig i Volda.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK