Asylsøkere med takkebrev til Torshov

En gruppe asylsøkere som har bodd på Torshov transitt har sendt takkebrev til mottaket. Asylsøkerne kommer fra en av de tidligere Sovjet republikkene. Brevet er en god attest til de ansatte på mottaket, og en fin påminning om at hverdagen på mottak ofte er annerledes enn det tabloide bildet som tegnes av mediene når episoder oppstår.

Her følger teksten i brevet skrevet på asylsøkernes eget språk, men oversatt til norsk:

"Takk for oss,
Vi asylsøkere fra Russland ønsker med dette å takke mottaksledelsen og alle ansatte på Torshov mottak i Oslo for et veldig bra organisert mottak. Vi takker for et tillitsfullt og vennlig forhold med oss. Vi takker særlig for organisering av diverse aktiviteter, turen til museum, teater og for norsk undervisning. Vi takker ansatte i kantina for god mat. Vi kommer alltid til å ha hyggelige minner om den tiden vi har bodd på deres mottak.
Tusen takk !"

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK