Avslutning av ART kurs på Søre Sunnmøre

Avslutning av ART kurs på Søre Sunnmøre

Ungdommene ved Søre Sunnmøre mottak har nå avsluttet serien med ART kurs. Siste samlingen var torsdag 29. mars, og ungdommene fikk utdelt hver sin kinobillett for vel gjennomført kurs, samt pizza og brus. Det er det interkom-munale ungdomsteamet som har stått for gjennomføringen av kurset, og ungdommene har fått god kontakt med Ann Lise og Christine. Mottaket setter stor pris på at de har stilt opp og tatt på seg å gjennomføre ART kursene for våre ungdommer. Ungdommene har kommet med mange positive tilbake-meldinger på både kursets innhold, gjennomføring og kursholderne.

ART står for Aggression, Replacement, Training.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK