Avslutning på mottaksdriften i Grimstad

Avslutning på mottaksdriften i Grimstad

Grimstad EMA mottak er det siste av de rene EMA mottakene som legges ned. Nå er det bare EMA avdelinger på ordinære mottak igjen. Blant de inviterte var naboer, representanter fra skolen, overformynderiet med verger, Røde Kors, UDI og ledelsen i Link AS. En 6-klasse fra vår nærmeste barneskole, Frivoll skole, har ved flere anledninger besøkt mottaket til stor glede for beboerne. De troppet opp denne dagen og sang den vakre sangen "Sommer-fugl i vinterland" for beboerne, slik de også har gjort hver jul siden mottaket startet i 2009. Beboerne hadde akkurat ��vet inn nasjonalsangen på skolen i forbindelse med 17-mai, og sang med stor innlevelse. Rammene for festen var vår fantastisk hage i nydelig sommervær.

Ellers ble det sagt my fint om den tiden vi har hatt sammen, både fra mottaksleder Leif Theodor Moen og fra de inviterte. En av naboene som var til stede fortalte om hvor skeptiske de var da det skulle komme asylmottak utenfor stuedøren, men hvor veldig feil de tok i sin skepsis. Han skrøt av hvor greie og høflige beboerne har vært, og at det bare har vært en fryd å ha dem som naboer. Helsesøster Reidun Gilje takket beboerne for hvor mye hun har lært av dem gjennom 3 år. Gunnar Topland, som har vært hjelpeverge for et utall av beboere gjennom disse årene, snakket varmt om det gode samarbeidet og den gode ånden som har preget mottaket. Hallstein Saunes, leder for Link AS, understreket at Grimstad mottak er et mottak som avvikler med flagget til topps og takket personalet for flott innsats.

Dette var en verdig avslutningsmarkering som var preget av den samme gode stemningen som vi har erfart gjennom 3 fantastiske og lærerrike år.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK