Barneombudet på besøk

Barneombudet på besøk

Vi ser ikkje at kravet om barnebase kan gi same positive innverknad på livssituasjonen deira som eit barnehagetilbod. Dei ville også snakke med lengeventande barn og unge om sin livssituasjon på mottak og korleis det påvirkar deira psykiske helsetilstand å leve slik. Vi spurde 8 av dei som har budd her lengst om dei ville treffe barneombudsfolket, og det ville dei. Den yngste var 6 år og den eldste 17 år, så dei fekk høyre om livet på mottaket frå liten og stor, og alle har budd i Noreg i 4 år eller meir.

Barneombudsfolket starta med å høyre korleis dei har det på skulen og i barnehagen, og svara var mange og varierte. Underteikna forlet rommet etter ei lita stund, slik at dei kunne få snakke fritt om alle sider ved å vente lenge på eit mottaket. Vi håpar at Barneombudet klarer å fronte desse problemstillingane heilt til topps i systemet.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK