Besøk av Barneombudet på Mysebu og Spydeberg

Besøk av Barneombudet på Mysebu og Spydeberg

På programmet stod både informasjon om mottakene og den daglige driften, i tillegg til samtaler med beboere på begge mottak. Det ble tid til samtaler rundt innhold i omsorg, utfordringer med antatt overårige beboere og ikke minst rettigheter knyttet til opplæring for beboere med midlertidig opphold. I tillegg fikk beboere vist frem eget mottak.

barneombuet2
 

 
 
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK