Besøk av Barneombudet på Mysebu og Spydeberg

Besøk av Barneombudet på Mysebu og Spydeberg

På programmet stod både informasjon om mottakene og den daglige driften, i tillegg til samtaler med beboere på begge mottak. Det ble tid til samtaler rundt innhold i omsorg, utfordringer med antatt overårige beboere og ikke minst rettigheter knyttet til opplæring for beboere med midlertidig opphold. I tillegg fikk beboere vist frem eget mottak.

barneombuet2
 

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK