Brannøvelse på Halsa EMA mottak

Tidlig tirsdag morgen gikk brannalarmen på internatet på Halsa EMA mottak. Ca. 20 beboere fra Afghanistan som lå i dyp søvn måtte opp og ut snarest mulig. Brannsjefen i Halsa kommune var imponert over at samtlige beboere var ute av bygningen, og ute på oppstillingsplass på under 3 minutter.

Et av hovedpunktene når det gjelder sikkerhet er evakuering ved en evt. brann, og det var meget tilfredsstillende å se at beboerne klarte dette så bra på en ikke annonsert øvelse. Brannvernleder ved mottaket og brannsjefen i Halsa brannvesen planlegger slukningsøvelse med ansatte og beboere på mottaket litt senere i sommer - på et tidspunkt på dagen når alle er våkne.

 
 
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK