Brannøvelse på Hol EMA mottak

Brannøvelse på Hol EMA mottak

Hol EMA mottak og brannetaten i Hol kommune har hatttil felles brannøvelse for ansatte og beboerne ved mottaket. Branninspektør Svein Fuglset hadde med ett skreddersydd opplegg til mottaket. Først startet han med litt teori om brann. Han viste oss hvor fort en brann kan utvikle seg med tanke på røyk og ild. Så gikk vi inn på branninstruksen ved mottaket, rømningsveier og videoer fra brannutvikling i en bolig og noe også fra brannen ved Lier mottak i sommer.

Etter at vi var ferdige med den teoretiske delen, kjørte vi en praktisk evakueringsøvelse for å vise at alle kan være ute innen 3 minutter fra en brann bryter ut. Under den praktiske øvelsen hadde branninspektør Svein Fuglset satt opp en røykmaskin rett utenfor kontoret, slik at ansatte måtte finne en annen evakueringsvei ut fra kontoret, og beboerne fikk trening i og finne nærmeste evakueringsvei, og ikke nødvendigvis trekke ned til felles-området før de forlater bygget. Dette klarte vi med hånda på hjertet ganske bra. Fra vi startet evakueringen til vi var ute og i gang med opptelling av ansatte og beboere brukte vi bare litt over 1 minutt. Etter at den praktisk evakueringsøvelse var over gikk vi inn igjen og pratet litt om det som hadde skjedd, hva vi kunne gjøre bedre, og hva de 2 observatørene under øvelsen hadde av råd.

Praktisk øvelse nummer 2 gikk ut på at beboere og ansatte skulle få prøve og slukke en "brann". Svein Fuglset tente på noe diesel i ett lite fat, og alle fikk trening i og gå ned i knestående, behandle brannapparatet og slukke selve brannen. Øvelsen var svært lærerik, og mottaket vil takke brannetaten i Hol Kommune for en meget godt gjennomført brannøvelse både teoretisk og praktisk.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK