Brannøvelse på Mysebu

Brannøvelse på Mysebu

Det er mandag og alarmen går hos alarmsentralen Brann Øst - brann på Mysebu. Brannvernleder ringte straks 110 og meldte om kraftig røykutvikling i kjelleren og gymsalen på aktivitetshuset. Ansatte begynte straks å evakuere beboere og fikk dem til avtalt oppsamlingsplass nede på parkeringsplassen. Etter noen minutter dukket kommandobilen til Eidsberg brannvesen opp å brannsjefen ble satt inn i saken av brannvernleder ved Mysebu. Røykdykkere ble sendt inn for å søke etter ansatt og beboer, samtidig som slanger ble rullet ut og vann ble koblet til.

Slik var scenariet for brannøvelsen på Mysebu. Brannsjef og ansatte avsluttet med en evaluering og vi var alle enige om at dette var en veldig nyttig øvelse hvor vi fikk øvd realistisk sammen med det lokale brannvesenet.

Øvelsen var helt uanmeldt og kun tre personer som ikke var på jobb kjente planen. Brannsjefen var veldig fornøyd med gjennomføringen og vi fikk gode tilbakemeldinger samt kostruktiv kritikk på det vi må øve mer på. Takk til Eidsberg Brannvesen som stilte opp på denne øvelsen, og som er en god samarbeidspartner for oss.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK