Branntilsyn på Mysebu EMA transitt

Branntilsyn på Mysebu EMA transitt

Årets første branntilsyn er gjennomført på Mysebu, og med godt resultat! Mottakets nye brannvernleder har det siste året lagt stor innsats i øvelser og opplæring. Hele 8 øvelser er gjennomført i 2014, 4 av dem med røykdykkere fra det lokale brannvesen. Det er alltid noe nytt å lære under øvelsene, sier han, og det er nyttig at alle ansatte og bebeoere får «drillet» hva de skal gjøre når alarmen går. En dag kan det faktisk være brann og sekundene teller… 

Først ble det foretatt en «dokumentkontroll» med stikkprøver på at arbeidet i brannboka til LINK er utført og oppdatert; risikoanalyse og handlingplan, oppdaterte instrukser for alle ansatte osv.

Og snarlig skal det gjennomføres en slukkeøvelse med «ekte» brann i oljefat.

Det varsles at Vestnes er neste mottakt som skal ha branntilsyn fra det lokale brannvesenet ...

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK