Breathing space og Monday training på Persaunet

Breathing space og Monday training på Persaunet

På Persaunet transitt inngikk vi i januar en avtale med Shereen Khachik om to åtteukers kurs for beboerne våre. Det ene heter Breathing Space og er en samtalegruppe hvor målet er at beboerne gis mulighet til å prate med noen om det som tynger, skape samhold mellom beboerne og å øke deres motivasjon for egen aktivitet og deltakelse. Det andre er trening og avspenning med aerobic, dans og yoga, hvor hovedfokus ligger på å lære beboerne avspenning slik at de bedre kan takle sin stressende livssituasjon. Lek, samhold og glede er også et fokusområde for dette kurset.

Vi er nå inne i uke 7 av disse kursene og de har vært en så stor suksess at vi har videreført avtalen med Shereen.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK