Daglig leder Hallstein Saunes: En formidabel sommerjobb

LINK har vært en vesentlig og viktig bidragsyter i utfordringen med å opprette økt kapasitet. Vi har rett og slett gjort en formidabel «sommerjobb» som det står respekt av !

Mysebu ankomsttransitt er fra mai utvidet med 30 tilleggsplasser.

Spydeberg er fra juni utvidet med 10 tilleggsplasser. I tillegg er opsjonen på 10 plasser tatt i bruk.

Gibostad ble først utvidet med 8 plasser og deretter i juni med ytterligere 20 plasser.

Søre Sunnmøre etablerte en avdeling for EMA på 30 plasser i slutten av juni.

Vi har startet opp Hareid mottak med 30 plasser + 10 opsjonsplasser i starten av juli.

Vi har i juli startet opp Starum EMA transitt med 60 plasser.

Og vi har i slutten av juli startet opp Tvedestrand EMA mottak med 40 plasser.

Det er i forbindelse med utvidelser og nyetableringer ansatt 100 nye LINK-medarbeidere - som igjen medfører at vi har doblet antall ansatte i sommer. Til sammen har LINK i løpet av to-tre måneder stilt 248 EMA-plasser til disposisjon for UDI. Og så å si samtlige plasser er tatt i bruk - noen av mottakene fikk fylt opp alle plasser i løpet 2-3 dager etter oppstart.

Dette har resultert i at mange har byttet ut ferie med «sommerjobb». Og mange nyansatte har byttet ut planlagt ferie til fordel for jobb hos oss. Jeg vil rette en STOR takk til dere alle samme for det arbeid som er lagt ned så langt. Og samtidig ønske lykke til med jobben fremover der vi i felleskap skal utvikle gode LINK-mottak for unge beboere i en utfordrende livssituasjon.

Fortsatt god sommer!

Hallstein Saunes
Daglig leder
 

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK