Det logiske i det ulogiske, eller det ulogiske i det logiske??

Det logiske i det ulogiske, eller det ulogiske i det logiske??

Mennesker som har fått opphold, fordi de har rett og krav til beskyttelse blir brukt som brikker i et spill vi nå står ansikt til ansikt med. Vi blir sykemeldt pga. stress, trøtthet, for mye press, samlivsbrudd, dødsfall i familien osv. Selvsagt, det er viktig og nødvendig, for noen- ikke alle.

Regjeringen sier vi må bli flinkere med integrering. Derfor skal personer som har fått innvilget beskyttelse lære seg norsk, samfunnsfag, mm, bestå eksamener og fått seg jobb innen 5 år. For integreringens del er det også viktig at de har en jobb, med en årslønn på kr 305.000. – Det er faktisk MER enn det veldig mange mottaksansatte har i grunnlønn, jeg bare nevner det. Når dette er innfridd, da KAN en få familiegjenforening, om familien fortsatt lever da. Likevel, dette kvalifiserer ikke til noen sykemelding, heller til en forventning om takknemlighet. Jeg håper da at barn på mottak kan få rett til tilbud om barnehage, for det kan jo være at en forelder er her, sammen med ett av familiens flere barn. Nedtellingen av minutt skal starte fra du får opphold, og vi vet hva botiden på mottak kan være. Men det order seg likevel, vi har jo barnebase barna kan oppholde seg i, mens far eller mor kappløper mot tiden. Foreldrestyrte barnebaser, uten krav til politiattest, uten arbeidstillatelse, uten krav til et komplisert pedagogisk opplegg, det er jo fantastisk. For all del, det eksisterer jo rundskriv med krav som skal forebygge overgrep og grenseoverskridende atferd mot barn i mottak.

Nyhetene og sosiale medier- ALLE sier at de som kommer til Norge må ha mer informasjon om kvinnesyn, lover og regler, likestilling, barneoppdragelse osv. En bekreftelse på at det informasjonsarbeidet vi har gjort ved Søre Sunnmøre mottak gjennom flere år har vært riktig, er riktig. Et spennende arbeid med gode dialoger, gode diskusjoner og refleksjoner sammen med beboere mener noen likevel er vel mye arbeid. Derfor, i den nye veilederen til informasjonsprogrammet, som vi fikk se i sommer, er dette tenkt redusert. For hvorfor skal en asylsøker som har fått opphold måtte gå TO ganger på samme informasjon?!? Unødvendig, de skal jo bosettes i et helt nytt land der alt er ukjent, de må jo være utlært etter EN runde med informasjonsprogram. Repetisjon er visst overvurdert her.

Integreringen ja, et viktig arbeid!! Integreringen kommer til å gå som en lek for enslige mindreårige asylsøkere i mottak. Ungdommer kommer til å være super motivert for å gå på skole, delta i sunne inkluderende aktiviteter/ miljøer i lokalsamfunnet. For de skal jo tross alt få bo der til de blir 18 år, før saken behandles. På denne måten glemmer de nok også alt presset fra familien i hjemlandet, savnet og usikkerheten.
 
Jeg gleder meg til fortsettelsen og jeg er spent på utviklingen :)
 

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK