Dialoggrupper på Toten mottak

Dialoggrupper på Toten mottak

Bente og Line innledet om vold og 5 undertyper av vold; fysisk, psykisk, materiell, seksuell og atent. Alle var enig i at alle har blitt utsatt eller har utsatt andre for vold i en eller annen form (mild form). Temaet er tungt. Ikke bare fordi vi snakker om vold mot kvinner og barn, men også fordi det er annerledes i Eritrea. Det er ikke lov, men det er ikke så strengt som her i Norge. De hadde vanskeligheter med å sette ord på hva slags følelse de får når de hører ordet vold fordi det er vanlig i deres hjemland.

Da vi skulle reflektere rundt dette så var de veldig takknemlig for at vi snakket med dem om dette. De ønsket veldig å få frem at de har dårlig samvittighet med tanke på det som skjedde i Årdal. Vi spurte på hvilken måte. Fordi de er asylsøkere. Har lest aviser og hørt på nyheter at spesielt i Årdal så har det blitt en frykt for asylsøkere. De føler at de ikke er ønsket. Når sånne hendelser skjer så er det lett å dra alle under en kam. Dette er også en type vold som asylsøkere blir utsatt for. Alt i alt så var gruppen og vi veldig fornøyd med dagen.

dialog
 

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK