Dialoggrupper på Toten mottak

Dialoggrupper på Toten mottak

Bente og Line innledet om vold og 5 undertyper av vold; fysisk, psykisk, materiell, seksuell og atent. Alle var enig i at alle har blitt utsatt eller har utsatt andre for vold i en eller annen form (mild form). Temaet er tungt. Ikke bare fordi vi snakker om vold mot kvinner og barn, men også fordi det er annerledes i Eritrea. Det er ikke lov, men det er ikke så strengt som her i Norge. De hadde vanskeligheter med å sette ord på hva slags følelse de får når de hører ordet vold fordi det er vanlig i deres hjemland.

Da vi skulle reflektere rundt dette så var de veldig takknemlig for at vi snakket med dem om dette. De ønsket veldig å få frem at de har dårlig samvittighet med tanke på det som skjedde i Årdal. Vi spurte på hvilken måte. Fordi de er asylsøkere. Har lest aviser og hørt på nyheter at spesielt i Årdal så har det blitt en frykt for asylsøkere. De føler at de ikke er ønsket. Når sånne hendelser skjer så er det lett å dra alle under en kam. Dette er også en type vold som asylsøkere blir utsatt for. Alt i alt så var gruppen og vi veldig fornøyd med dagen.

dialog
 

 
 
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK