Eg føler ho kjenner meg

Eg føler ho kjenner meg

Kjersti Børsum har æra oss med eit 2 dagar langt besøk på Søre Sunnmøre mottak. Ho snakka til både bebuarar, flyktningar, og samarbeidspartnarar i kommunen. Temaet var: Hvordan misforstå hverandre betre ! Dette har vore den desidert beste informasjonen på mottaket i år. Kjersti Børsum har ei eiga evne til å formidle sin bodskap slik at det treff dei som høyrer på rett i hjerte og hovud. Ingen er i tvil om at ho kan det ho snakkar om, men den store forskjellen på henne og mange andre er at ho snakkar med heile seg, med entusiasme, gestikulasjon, humor, alvor, klokskap og varme. Vi som høyrer på blir opplyste, utfordra, underhaldne, føler vi blir sett, får le og humre over oss sjølve og andre sine kulturar og tradisjonar. Ho er i det heile tatt dyktig til å få alle til å tenke at ”du forstår meg og min situasjon” på same tid som ho får oss til å tenke nye tankar. Ein av tilhøyrarane frå mottaket sa forundra: ”Eg føler ho kjenner meg”. Ein annen sa: ”Ho kan jo sjå kva eg tenker”. Det seier vel det meste om hennar formidlingsnivå. Og velfortent applaus fekk ho på alle dei 4 foredraga. Vil du bli inspirert (og ein dose klokare), ring og bestill Kjersti Børsum.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK