Ei annleis veke

Ei annleis veke

I dag har vi hatt ekstern veiledning. Tema var traumer og psykisk helse, og korleis vi som ansatte på mottaket best mulig skal kunne ivareta ungdommane våre, oss sjølve og kvarandre i møte med desse problemstillingane. Desse faglege treffa er kjempeviktige, der vi får innspel frå nokon med meir kompetanse som oss, samt at vi får diskutere oss i mellom og støtte kvarandre i dei situasjonane vi har møtt/kjem til å møte. Jo sterkare vi er, jo betre omsorg kan vi gi.
 
No høyrast pussemaskin og støvsugar i bakgrunnen, og vi skal nytte resten av veka til å vaske, rydde og ordne litt opp her på huset til ungdommane våre kjem heim. Vi håpar dei får ei fantastisk veke, og forberedar oss på ein varm velkomst når dei vender attende fredag ettermiddag.

 
 

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK