Engelskkurs for Dublinere

Engelskkurs for Dublinere

På Søre Sunnmøre mottak har vi i snart 2 år hatt tilbod om engelskkurs for bebuarar som ikkje har rett til norskundervisning. Dette kurset er veldig populært, og kvar mandag og onsdag frå 10 til 12 troppar ein trufast gjeng opp på informasjonssenteret vårt for å lære eit nyttig verdsspråk. To spreke, flotte og frivillige damer, Gurid og Berit, er engelsklærarar og dei er elska av "elevane" sine. For mottaket er dette eit viktig og godt miljøarbeid - og ikkje minst eit viktig sikkerheitsarbeid.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK