Et unikt fotballprosjekt på Gibostad

Et unikt fotballprosjekt på Gibostad

Bakgrunnen for prosjektet er at ungdommene ved mottaket er veldig fotballinteressert, men Gibostad IF har ikke noe lag for denne aldersgruppa. Dessuten kan ikke ungdommer som kommer til Norge delta i seriespill etter som de ikke har internasjonal lisens. Å få lisens krever mye arbeid, tar lang tid og det er kostbart. Og ved mottaket bor ungdommene bare noen måneder.

Dette var utfordringene da prosjektgruppen startet med å se på hvilke muligheter som kunne forefinnes, og hvordan løse disse. Løsningen ble dannelsen av prosjektgruppe bestående av Troms fotballkrets, Redd Barna, Lenvik Frivilligsentral, LINK og Gibostad Idrettsforening som prosjekteier. Og ved hjelp av tilskudd og bidrag fra ulike hold har fotballtilbudet blitt realisert – i første omgang med turneringsspill.

En hovedtrener og en assistenttrener er tilsatt, de vil ha ansvaret for ukentlige treninger, samt tilrettelegging og koordinering av turneringene. Troms fotballkrets, lag og foreninger på Gibostad, samt de fleste politiske partier i Lenvik kommune var representert på den offisielle åpningen som fant sted i samfunnshuset på Gibostad 4. juni. I salen satt alle mottakets ungdommer og det var mange glade fjes når trenerne og fotballtilbudet ble presentert. Det var mange av ungdommer som etterpå sa at de var veldig glad. «Dette er bra»!

Prosjektgruppa håper dette pionerprosjektet vil gi inspirasjon og kunnskap til andre lokalsamfunn som har samme utfordringer, og de tar gjerne imot henvendelser om saken.

prosjekt bespisning   prosjekt - noen av beboerne ved mottaket%2c trenere og ansatt

prosjekt - innbudte   prosjekt - katrine boel gregussen(lenvik sv)%2cjasmin agovic-noraas(lenvik venstre) og kay erling ludvigsen(lenvik ap)

 

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK