Førstehjelpskurs på Tyriheim EMA transitt

Førstehjelpskurs på Tyriheim EMA transitt

Tyriheim EMA transitt har arrangert førstehjelpskurs for alle beboerne.

Det ble undervist i basal hjerte-lunge redning. Etter først å ha sett en film i regi av norsk luftambulanse, ble det praktiske øvelser på "Anne-dukker". Det ble innimellom alvoret tid til mye latter og glede. Spesiellt med tanke på at dukken heter Anne...

Førstehjelpskurset representerte ny kunnskap for alle guttene på mottaket.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK