Fagdag om eiendom og bolig

Fagdag om eiendom og bolig

Vaktmesterene fra alle mottakene til Link AS har vært samlet til fagdag på Gardermoen for å utveksle erfaringer og øke kompetansen til våre ansatte med ansvar for bolig, teknisk anlegg og drift.

Dagen hadde følgende tema på "timeplanen"; ENØK i mottak, planlegging av høstens og neste års tiltak i "Årshjulet", El-kontroll, HMS, beboermedvirkning, bo-kunnskap, brann- og sikkerhet, og gjennomgang av boligkontrollpermen til Link AS.

Fagdagen ga økt fokus på økonomi, forholdet til kommunen og naboer, driftskravene til UDI og ikke minst på livskvalitet for våre beboere.

Kursholder var vår eiendomssjef Jørund Anker Skurdal, og det var ulike arbeidsformer og gruppearbeid gjennom en lang dag.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK