FAGSEMINAR: Asylsøkere med endelig avslag og barnevern

Hvem bestemmer? Betydningen av samarbeid og kommunikasjon mellom UD, UNE, advokater og barnevernet. Bruk av skjønn, etikk og regelverk. Det er mange spørsmål og utfordringer knyttet til barnevernsarbeid i asylsaker. Slike saker er utfordrende og vanskelige fordi en ikke vet hvor lenge barna blir boende i landet. I slike situasjoner er det svært vanskelig for barnevernet å vite hvilke tiltak en bør / må sette inn i forhold til barnas beste kontra regelverket. Hva kan konsekvensene bli ved at barnevernet tar omsorgen for barn i slike situasjoner? Kan konsekvensene her bli så graverende at barnevernet vegrer seg for å gjøre lovpålagte undersøkelser og tiltak? Og kan konsekvensene bli så alvorlig at instanser som barnehager, skoler, m.fl. vegrer seg for å sende bekymringsmelding til barnevernet? Hva sier utlendingsloven i forhold til barnevernsloven og andre lover som f.eks. barnekonvensjonen?

Foredragsholder er Leif Strøm. Han er kanskje den personen i landet med best innblikk i utlendingsloven kontra barnevernsloven, og har bred erfaring som advokat i utlendingssaker. I tillegg har han mye erfaring med barnevernssaker og flere års erfaring i undervisning for barnevernspedagogstudenter.

Representant fra UDI vil holde et lite innlegg i forhold til RS-2011-025: Tilskudd til vertskommuner for asylmottak, retursenter eller omsorgssenter.

Påmeldingsfrist for kurs med eller uten lunsj sendes innen 10.03.2011 til iselin@linkmottak.no

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK