Fiskelykke på Spydeberg EMA mottak

Fiskelykke på Spydeberg EMA mottak

Amir – gutten med fiskelykke – fikk anerkjennende blikk, klapp på skulderen og verbal ros. – Kan vi fiske ? Kan vi fiske ?, spør gutta hver eneste dag. Til uka prøver vi igjen. Nå har gutta på Spydeberg EMA mottak virkelig bestemt seg for å sette inn støtet. Flere stenger er handlet inn. Ikke en eneste gjedde, abbor eller mort skal føle seg trygg. Lyseren – here we come.

fisk3   fisk4

fisk2

 
 
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK