fLink teatergruppe i gang på Søre Sunnmøre

fLink teatergruppe i gang på Søre Sunnmøre

På Søre Sunnmøre mottak får barna frå 5- 12 år høve til å vere med i ei teatergruppe på mottaket. Nokre av barna har vore her lenge, men fleire har nettopp kome, så det er ein fin måte å få bli kjent med kvarandre på. Dei skal halde på med leikar, kle seg ut, ha rollespel, øve inn noko å opptre med på julefesten på mottaket og få lov til å vere seg sjølv på ulike måtar.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK