Fra hage til mage på Hol

Fra hage til mage på Hol

Målet for dette prosjekteter har vore å lage ein grønnsakshage og fylgje grønnsakene frå jord til bord. Dette er eit samarbeid mellom garden Nerol ved Marit Torsrud Nerol og Hol EMA mottak. Kontaktpersonen på mottaket er fagleder for kosthald og hygiene Karstein Våg.

Gjennom prosjektet jobbar me saman og legg til rette for best mogeleg vekst for grønnsakene med fresing, steinplukking, gjødsling, såiing av frø, sette poteter, planting av kålplanter/tomater/blomar, luking og tynning og ete grønnsakene og lage mat av dei.

Dette prosjektet legg til rette for aktivitetar i nærområdet, og glede ved å produsere eigne økologiske grønnsaker og lage mat av dei. Nesten kvar torsdag sidan slutten av april har me møttest og jobba i hagen frå ca kl. 18.00-20.00. Medan me jobbar snakkar me norsk. Dei spør om kva ting heiter på norsk. Når unge og vaksne jobbar saman gir det god mogeleg-heit for rettleiing og samtale. Me spøkar og ler litt og har ei pause der me i juli og august har smaka på grønnsakene.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK