Friluftsdagen på Kråkneset kommer til å bli en tradisjon i Vestnes kommune

Friluftsdagen på Kråkneset kommer til å bli en tradisjon i Vestnes kommune

Sammen med flere frivillige fra mottaket og Frivilligsentralen hadde vi ordnet til mat og aktiviteter til alle som ville delta. Mottakets kvinner var opptatt av å stille med gode tradisjonelle kaker mens menn ordnet en god grill for alle. Treklatring, kubbe-leker, hesteriding, fiskekonkurranse, quiz-løype var noen av de aktivitetene som ble organisert i løpet av dagen. Tiltaket er et resultat av Utlendingsdirektoratets midler til aktivitetstilskudd for barn og unge i mottak. Med dette arrangementet hadde vi som formål å gi en meningsfull hverdag til barnefamilier som bor på mottaket gjennom friluftsliv og fysisk aktivitet, og å gjøre det enklere for dem å integrere og sosialisere seg med de barnefamiliene som bor i kommunen.

Dette var det første av tre planlagte arrangementer som Frivilligsentralen har fått midler til å organisere for barnefamilier som bor på Vestnes mottak. Vi fikk alle en god opplevelse og mange tilbakemeldinger om at dette var et kjempe godt arrangement. ”Et veldig godt tiltak for at unger skulle få ta del i sosialiseringen med familier på asylmottaket”, sa mora til en gutt som fikk seg nye venner fra mottaket. Flere som deltok kom med ønske om at dette må bli en fast tradisjon for Vestnes kommune og Vestnes mottak.

fridag3   fridag4
 

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK