Frivillig kjøkkenstab på internasjonal barneleir

Frivillig kjøkkenstab på internasjonal barneleir

Fire kvinner fra Toten mottak har vært engasjert som frivillige kokker på internasjonal barneleir. Sammen med norske foreldre og ungdommer har de laget mat til 32 sultne ungdommer, og de voksne lederne, som deltok på CISV sin "summer camp" som ble arrangert på Gjøvik. Stemningen på leiren var veldig god, med masse liv og røre på mange forskjellige språk. Deltagerne kom fra Østerrike, Frankrike, Thailand, USA, Portugal, Guatemala, Danmark og Norge.

En del av Gjøvik videregående skole var gjort om til sovesaler og aktivitetsrom og maten ble laget på kokkelinjen sitt skolekjøkken. Leiren varte i tre uker, og i løpet av denne tiden skulle ungdommene lære hverandre å kjenne gjennom aktiviteter, lek og diskusjoner.

Kvinnene jobbet sammen med norske frivillige på kjøkkenet og måtte gjøre seg forstått på norsk og engelsk. De fikk vist at de er flinke til å jobbe på et kjøkken, lage mat og på den måten skaffe seg verdifull erfaring og en god attest å ha med seg videre. De var alle enige om at det å ha en "sommer jobb" var mye bedre enn å være hjemme hele dagen. Det var morsomt å bli kjent med ungdommene.

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred gjennom vennskap over landegrenser. CISV arrangerer flere ulike typer barne- og ungdomsleire mange steder i Norge og i mange andre land hvert år og må basere sine aktiviteter på frivillig innsats fra foreldre og andre som vil stille opp.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK