Gode samarbeidspartnere på Persaunet

På Persaunet har vi et veldig godt samarbeid med Redd Barna og Røde Kors. Redd Barna kommer til oss hver tirsdag for å underholde barna, og har et variert program med aktiviteter. Aldersgruppen er fra 0 - 18 år, og de driver med alt fra tegning, origami, perler, til uteaktiviteter som aking, skigåing og utflukter i n��rområdet. Røde Kors besøker oss 1 - 2 ganger i måneden, og gjennomfører aktiviteter både for barn og voksne. Det er musikkelever fra Trondheim Katedralskole som leder barnegruppa, og dette har gjort at musikk har stått sentralt i aktivitetene. De har hatt instrumentverksted, der barna lager enkle rytmeinstrumenter og lærer å bruke dem, de har vært på konsert, og har gjennomført andre aktiviteter som håndarbeid og juleverksted. 2 ganger i måneden organiseres aktiviteter for ungdom og voksne. Enkelte aktiviteter som håndarbeid / strikking er tilrettelagt for kvinner, mens andre er felles. Spillkvelder har vært svært populære. Vi setter veldig pris på å ha et så godt samarbeid med disse to organisasjonene. Det har stor betydning for aktivisering av beboerne og gjør at deres opphold hos oss blir mer interessant.

 
 
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK