Gode samarbeidspartnere på Søre Sunnmøre

På Søre Sunnmøre mottak har vi lyst til å skryte av våre samarbeidspartnere i Ulstein kommune.

Hvorfor?

De ulike instansene i kommunen gjør en fantastisk jobb for våre beboere, spesielt helsestasjonen, barneverntjenesten og oppvekstkontoret.

Mottaket har utfordringer og problemstillinger knyttet til slik som i dag da status er 58 barn under 18 år, der 26 er i barnehagealder, 14 i barneskolealder og 7 i ungdomsskolealder.

Av de 26 barna vi har, så er 22 i barnehage, 4 av dem vil ikke ha barnehageplass på grunn av at de har søkt IOM. Det vil si at samtlige av våre barn under skolealder som ønsker det, har tilbud om barnehageplass. Veldig bra. Her er det barn i alderen 1-5 år som er fordelt på 4 barnehager, Sætra, Støylane, Råsa og Almejordet.

Samtidig er 23 av 58 barn registrert hos barnevernet. For mange av dem er det satt i gang tiltak i hjemmet, noen er fortsatt i en undersøkelsesfase. Som media har vist tidligere, er det en familie der barna bor i fosterhjem.

Med så gode samarbeidspartnere blir det letter å gi både barn og familier den støtten de trenger mens de er her.

SÅ TAKK TIL DERE! :-)

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK