Herredagen på Torshov

Mottaket organiserer flere titalls aktiviteter ukentlig. Våre samarbeidspartnere hjelper oss i stor grad med dette. Allikevel faller mange menn utenfor, særlig de som er enslige. Riktignok er det mennene som dominerer på aktivitetsrommene og fotball-treningene, men de får sjeldent eller aldri delta på aktiviteter som matlaging, teater, kvinnekafé og lignende. De får ikke samme type oppmerksomhet og omsorg som de andre beboere, og vi ønsket å vise våre mannlige beboere at de er like viktig som alle andre. På denne måten ønsket vi også å fokusere på viktige temaer som sikkerhet, tillitt og ikke minst hjemlandsfokus. Derfor organiserte de ansatte en egen dag, der mennene kunne engasjeres med aktiviteter som ble skreddersydd etter deres behov. Dagen ble fullkommen og alle beboere fikk noe ut av opplegget.
 
 
Dagen startet med organisering av matlagingen. Dette involverte innkjøp og kokkelering på kjøkkenet. Han tok med seg en gruppe menn som fikk ansvar for å hjelpe ham med dette. Beboere lærte litt om innkjøp og budsjettering. Det ble også lagt inn fokus på brannsikkerhet på kjøkkenet. Samtidig ble det organisert biljardturnering. De tre med beste resultater spilte mot hverandre senere på kvelden. Vi hadde fokus på trivsel og tillitsbygging blant beboere.
 
Teaterforestilling og ”Torshov-IDOL” var det neste trinnet i programmet. Forberedelsene til teaterforestillingen har vært svært spesielle. Langtidsboende har virkelig stått på for å få dette til. De har vært med på å utvikle manus og for oss virker det som dette har hjulpet mange å bearbeide stress og frustrasjon som de bærer med seg. Det er flott å se beboere som tillater seg selv å leve ut rollene de spiller. Det er Bright og Shwan som har jobbet mye med beboerne på dette prosjektet. Forestillingen vekket også stor interesse blant de andre beboere og fremførelsen var vellykket.
 
Mennene serverte maten som ble laget på dagen til kveldsmat. Mange stolte ansikter å se da de kulinariske resultatene ble presentert.  De imponerte også damene på mottaket med de fine rettene. Etter maten ommøblerte vi stua. Ansatte sørget for at det var rikelig med frukt og nøtter, og vi serverte kaffe og te. Gutta viste engasjement og glede for arrangementet, og det ble en riktig trivelig kveld. Etter hvert kom også damene og stua ble forvandlet til diskotek. En riktig trivelig kveld.

 

 
 

HVERDAGSLIV

På et asylmottak er det mest hverdag. Dette gjelder både for asylsøkerne og de ansatte. For mange asylsøkere består hverdagen av å vente på svar på asylsøknaden, for mange beboere er svaret på asylsøknaden positiv og da gjenstår avklaring om bosetting og flytting til en kommune, og for noen er svaret på asylsøknaden negativ. Med et negativt svar på asylsøknaden følger det en utreisefrist og et krav om å forlate mottaket og Norge.
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK