HMS-tiltak på Søre Sunnmøre

HMS-tiltak på Søre Sunnmøre

Kva gjer sjefen for å halde personalet sitt sunt og friskt ? På Søre Sunnmøre mottak sender mottaksleiar dei ansatte ut på rollerblades kvar fredag, enten dei vil eller ikkje. Her er det Iselin som får beskjed om å gå til Flø og tilbake, så fort ho kan. Og fort kan ho.

Dei som ikkje er flinke nok til å rulle på føtene, kan ta ei runde golf, trene styrke på Aktivsenteret, jogge ein tur, sykle eller spinne og alt anna av fysisk fostring.

Desse HMS-tiltaka (eller personalpolitikken) har gode ringverknader. Det er lågt sjukefråver, personalet er (alltid) i godt humør og har (alltid) overskudd til bebuarane, vi blir betre kjent og får ut frustrasjonar og anna slagg gjennom voldsomme sveittebrot under personaltrimmen.

" En fredag uten trening er en dag uten mening..."

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK