HMS-tiltak på Søre Sunnmøre

HMS-tiltak på Søre Sunnmøre

Kva gjer sjefen for å halde personalet sitt sunt og friskt ? På Søre Sunnmøre mottak sender mottaksleiar dei ansatte ut på rollerblades kvar fredag, enten dei vil eller ikkje. Her er det Iselin som får beskjed om å gå til Flø og tilbake, så fort ho kan. Og fort kan ho.

Dei som ikkje er flinke nok til å rulle på føtene, kan ta ei runde golf, trene styrke på Aktivsenteret, jogge ein tur, sykle eller spinne og alt anna av fysisk fostring.

Desse HMS-tiltaka (eller personalpolitikken) har gode ringverknader. Det er lågt sjukefråver, personalet er (alltid) i godt humør og har (alltid) overskudd til bebuarane, vi blir betre kjent og får ut frustrasjonar og anna slagg gjennom voldsomme sveittebrot under personaltrimmen.

" En fredag uten trening er en dag uten mening..."

 
 
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK