Hvem bor i asylmottak og hva tenker de på

Hvem bor i asylmottak og hva tenker de på

Mottaket har pr. 01. juni 174 beboere.

Beboerne fordeler seg på følgende måte:
11 beboere er i fasen der asylsøknaden er til behandling - de venter
17 beboere har avslag på asylsøknaden i 1. instans - de må kanskje reise tilbake
43 beboere har avslag på asylsøknaden i 2. instans - de må med stor sikkerhet reise tilbake
20 beboere har status som "dublinere" - de har søkt asyl i et annet land og skal reise dit
10 beboere har saker av spesiell karakter
24 beboere har søkt IOM om å få returnere frivillig tilbake til hjemlandet
49 beboere har fått innvilget opphold i Norge og venter på bosetting i en kommune

Av 174 beboere er det 60 beboere som håper eller vet at de skal være i Norge. 44 beboere vet at de ikke skal være i Norge særlig lenge, og 60 beboere vet at de sannsynligvis heller ikke skal være i Norge og må returnere til hjemlandet.

For et asylmottak er det stor forskjell på hvordan vi kan ivareta situasjonen til hver av disse gruppene. Dette er hverdagen.

 
 
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK