Hvem bor i asylmottak og hva tenker de på

Hvem bor i asylmottak og hva tenker de på

Mottaket har pr. 01. juni 174 beboere.

Beboerne fordeler seg på følgende måte:
11 beboere er i fasen der asylsøknaden er til behandling - de venter
17 beboere har avslag på asylsøknaden i 1. instans - de må kanskje reise tilbake
43 beboere har avslag på asylsøknaden i 2. instans - de må med stor sikkerhet reise tilbake
20 beboere har status som "dublinere" - de har søkt asyl i et annet land og skal reise dit
10 beboere har saker av spesiell karakter
24 beboere har søkt IOM om å få returnere frivillig tilbake til hjemlandet
49 beboere har fått innvilget opphold i Norge og venter på bosetting i en kommune

Av 174 beboere er det 60 beboere som håper eller vet at de skal være i Norge. 44 beboere vet at de ikke skal være i Norge særlig lenge, og 60 beboere vet at de sannsynligvis heller ikke skal være i Norge og må returnere til hjemlandet.

For et asylmottak er det stor forskjell på hvordan vi kan ivareta situasjonen til hver av disse gruppene. Dette er hverdagen.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK