Id fest på Grimstad EMA mottak

Id fest på Grimstad EMA mottak

I forbindelse med Id arrangerte beboerne ved Grimstad EMA mottak fest for hele mottaket. Et poeng denne gangen var at beboerne skulle ha hele ansvaret for organisering av festen - fra matlaging og servering til musikk og dans. "Gamle" beboere som er bosatt i nærheten ble invitert. Beboerne gjorde en fin jobb. Det ble en gledens fest med MYE dans og musikk, en fest å leve på for en stund.

 
 
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK