Informasjonsmedarbeider søkes

Informasjonsmedarbeider søkes

Om ikke dette får deg til øyeblikkelig å ville snu nesen mot Vestnes, så håper jeg at i alle fall fortsettelsen vil gjøre det.
LINK har gjennom Vestnes mottak v��rt et meget godt drevet asylmottak de siste tre årene. Våre beboere er voksne, enslige personer og barnefamilier. Mottaket har totalt 160 plasser, og vi kan skilte med et eksepsjonelt godt lokalsamfunn og en god kommune for våre beboere.
Driften følger UDI sine faglige retningslinjer for mottaksdrift, og vårt mottak har til sammen 6,5 årsverk.

Dessverre skal en av våre ansatte forlate oss, og vi trenger å se oss rundt etter en ny informasjonsmedarbeider i fast stilling.
Som informasjonsmedarbeider vil du ha ansvar for å gjennomføre et informasjonsprogram som styrker barn og voksnes forståelse av det norske samfunnet, kultur, lover, plikter og rettigheter, deres trivsel og mestringsevne.

Vi trenger derfor en person til på laget som er positiv, strukturert og engasjert. Du må være god på både planlegging – gjennomføring og evaluering, og du må være initativrik. Det viktigste av alt er like fullt at du liker å jobbe i et dynamisk miljø, du trives med mennesker og du innehar evnen til å holde roen i en aktiv hverdag.

Akkurat nå har vi beboere fra mer enn 15 land, den minste er 4 dager og den eldste nærmer seg 80. Mangfoldet er stort, og det samme er personlighetene deres. Å jobbe på asylmottak er spennende, utfordrende og ikke minst givende. På mange vis en takknemlig jobb, men også en utfordrende jobb. Du vil som mottaksansatt være en del av menneskers liv, og mennesker på asylmottak er i en unormal situasjon i deres liv. Din jobb som informasjonsansvarlig vil derfor være veldig viktig. Det vil være DU som treffer den enkelte beboer i det daglige, og det vil også være DU som blir en av de som er bindeleddet mellom beboerne og administrasjonen, eller beboerne og lokalsamfunnet. Jeg kan allerede skryte av å ha en meget habil ansattgruppe, så vi vil mer enn gjerne ønske deg velkommen med på laget! Så, om du allerede er bosatt i Vestnes, og tenker at dette er tingen for deg, eller om du nå endelig forstår at ”Vestnes er midt i blinken for meg”, så anbefaler jeg deg på det sterkeste å hive inn en søknad før 1.august.
 

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK