Interessant seminar for beboerne på Toten

Interessant seminar for beboerne på Toten

Temaene var mange og vanskelige, æresrelatert vold, oppdragervold, tvangsekteskap, omskjæring, barnevernet. Dette satte i gang mange tanker hos beboerne. Her kommer de store kulturforskjellene fram. For noen var dette helt greit, mens det for andre var vanskeligere og forstå.

Mye kan sies om disse temaene, men dette er damer med ben i nesa som står for sine meninger og ikke viker unna vanskelige temaer. Og tankene ble satt i gang hos mange av beboerne, noen måtte svelge fler ganger for å forstå og godta, mens andre så på dette som en selvfølge. De somalisk beboerne var for seg selv, men i ettertid har de fortalt at dette var en positiv opplevelse. Det var jo ekstra flott at det kom inn en sterk somalisk kvinne slik at de fikk det på sitt eget språk.
 
Vi håper vi kan følge opp dette med enda et besøk til høsten, mye tanker hos beboere, og veldig spennenende kvinner til å formidle dette!

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK