Jentene på Toten

Jentene på Toten

Foredraget startet med at de viste deler av filmen «Radio Frihet» som tar opp deler av problematikken, og deretter startet John Jeanette foredraget «Forelesning til innsikt, kunnskap og ettertanke - trygg i eget uttrykk".  Han fortalte at han foretrakk utrykket transperson fremfor transvestitt fordi det handler om hele personen ikke bare om hvordan man kler seg. Det er om lag 100.000 transpersoner i Norge, og selv om det er «akseptert» i samfunnet er det mange som ikke tør å stå frem av frykt for konsekvensene. Vi snakket også om at i mange land frykter denne gruppen for sine liv. Han fortalte om sin egen  lange vei å gå før han turte å fortelle barna sine om dette, og å stå frem åpenlyst i kvinneklær. Vi fikk høre om en kone med en kjærlighet stor nok til å romme begge sidene av ham. Jeg tror alle i salen satt stor pris på hans personlige tilnærming til temaet, og dette gjorde at flere turte å stille spørsmål. Vi ble vist bilder på mangfold – hva er forskjellen p�� mennesker ? Damer og menn – vi er da bare mennesker ?

Et av målene med denne samlingen var å få til en dialog om temaet, og det fikk vi. Mange i salen ville vite hvorfor han valgte å kle seg som kvinne i blant. Vi ble vist bilder av John Jeanette som ung u-båtkaptein med skjegg og kapteinslue. (Noen av kvinnene i salen sukket og lurte på hva har du gjort…). John Jeanette formidlet at for ham var det ikke valg om hvordan man vil være, bare et valg om man tør stå frem med sitt uttrykk eller ei. Det handler om å være i balanse med sitt indre. Det kom frem spørsmål om hans forhold til Gud. John Jeanette sa han tror på Gud. Det er ikke naturlig ble det fremholdt. Gud har skapt kvinne og mann… John Jeanette svarte: «Gud har skapt meg, derfor er jeg naturlig. Finnes det noe unaturlig i naturen ?» Vi fikk snakket om seksualitet, operasjoner, interseksualitet, transvestitter vs homofile og behovet for å spre kunnskap for å øke toleranse om disse temaene. Blir det nå flere transpersoner siden du forteller om dette ? var også et spørsmål.

Dette var et modig og spennende foredrag og veldig lærerikt. Noen av de som hadde stilt kritiske spørsmål ble enige med foredragsholder John Jeanette om at i demokratiet Norge kunne vi være enige om å være uenige i om dette var naturlig, andre kom frem og takket for «nå forstod de at det var noe mer» og «du har gjort hodet mitt større med visdom».

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK