Jobbet frivillig på festival i Volda

Jobbet frivillig på festival i Volda

Å være frivillig på denne festivalen er populært. Her får de jobbe i team med andre nordmenn og studenter fra ulike land, og på festivalen møter de folk fra ulike steder i Norge. De ble fordelt i forskjellige grupper, og hadde ulike oppgaver. Noen var med på opp- og nedrigg av festivalområdet, noen delte ut stemmesedler til publikum og andre hjalp til på festivalens populære lørdagsfest. De frivillige fikk også mat, t-skjorte og billett inn til festivalen. Da kunne de se så mange dokumentarer de ville. Det var mange spennende dokumentarer som ble vist, om noen handlet om hjemlandet til noen av beboerne er i fra. I tillegg ble det arrangert egne fester for de frivillige.

Mange beboere på mottaket synes det er vanskelig å bli kjent med nordmenn. Derfor er det viktig at de blir inkludert på arenaer der en kan bli kjent med nordmenn i en naturlig setting. Og det er ikke på gata, men gjennom dugnader, idrettslag, jobb, skole eller i organisasjoner.

Samuel var en av de frivillige. Han jobbet i en gruppe med sju andre og hadde ansvaret for å lage folkefest for barna i Volda sentrum. «Jeg har bodd her lenge, men kan ikke språket så godt enda. Vi snakker det bare på skolen og med de som jobber på asylmottaket», foreller han. «Å være frivillig er bra for da får man forbedret språket, får nye venner og får vite hvordan den norske kulturen er». En annen frivillig forteller at han syntes det er fint å gjøre noe for lokalsamfunnet. Volda mottak har samarbeidet med festivalen tidligere år også, og ettersom det var så populært så blir det nok mer frivillig arbeid også neste år.
 

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK