Julefest på Tyriheim

Etter uker med informasjon om norsk julefeiring blir det kombinert julefest og ID på Tyriheim torsdag 10. desember. Sundvolden Hotel spanderer stor middag på hotellet. Bordene dekkes av Bondekvinnelaget, og det blir underholdning, musikk og sang. Julegavene kommer fra Lions. Skysslaget stiller med hester og sleder som vil bringe alle beboerne til og fra mottaket. Mange av vergene har også meldt seg på. Vi ser frem til denne kvelden, og håper det blir en minneverdig fest for alle.

På fredag kommer barnehagen på Vik og feirer Lucia med oss. På lørdag kommer musikkskolen i Hole, og på søndag får vi besøk av Tyrifjord videregående skole med msuikk og underholdning.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK