Justisministeren på Persaunet

Justisministeren på Persaunet

Mottaksleder Gunnar Leer tok tirsdag 26. januar imot Justisminister Knut Storberget og UDI direktør Ida Børresen til en presentasjon av Persaunet transitt og opplegget med prioritert saksbehandling. Besøket ga anledning til å vise frem mottaket, og presentere nærmere måten det jobbes på i en transitt med prioritert saksbehandling. Mottaket la frem erfaringene med driften, og viste til flere praktiske fordeler med kortere botid og et mer effektivt opphold i transitt. Ida Børresen gjorde for sin del et poeng av at Persaunet er den eneste transitten utenfor Oslo-området.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK