Konflikthåndtering og kommunikasjon på Mysebu EMA transitt

Konflikthåndtering og kommunikasjon på Mysebu EMA transitt

På Mysebu EMA transitt har nylig 10 beboere væt med på et 3 dagers kurs i konflikthåndtering og kommunikasjon. Kurset ble ledet av ansatte på mottaket. Tema på kurset var hvordan små uoverstemmelser lett blir trappet opp og dermed fører til krangel, mobbing og slagsmål. Hvordan vi kan arbeide med konflikter for å forebygge destruktive handlinger og reaksjonsmønstre, og gjøre alle bedre rustet til å mestre konfliktene de kommer opp i.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK