Konflikthåndtering på Mysebu

Konflikthåndtering på Mysebu

Det står sentralt i kurset å lære seg å kommunisere med sjiraffspråket, som er et språk fra hjertet og et redskap til konfliktløsning. Formålet med å snakke sjiraffspråk er å skape en empatisk forbindelse med den andre og gi rom for at begge blir møtt i behov og følelse. I en konfliktsituasjon blander vi ofte sammen observasjon, følelser, analyser, tolkninger og vurderinger. Hvis vi vurderer, tolker og analyserer, får vi ofte den andre til å gå i forsvarsposisjon og den gode dialogen uteblir. Bak en hver aggresjon, dom og kritikk er det et menneske med et umøtte følelser og behov. Beboerne blir bevisste på at de kan velge om de skal ha fokus på aggresjonen, dommen og kritikken eller om de skal fokusere på følelsene og behovene som ligger bak. Sjiraffspråket hjelper ungdommene til å sortere hva som er hva og gjør det lettere å løse en konflikt.

Sjiraffen ble valgt som symbol fordi det er det landdyret som har størst hjerte. Den er kraftfull og blid, og har så lang hals at den kan se behovene bak ordene og følelsene. Sjiraffspråket går kort fortalt ut på å observere seg selv og den andre (uten å dømme, analysere, tolke), bli bevisst på egne og andres følelser, og se hvilket behov som ligger bak. Det viktigste er å lytte med sjiraffører.

Beboerne møtte opp presis hver dag, og deltok med stort engasjement og iver. Alle sa de hadde lært noe viktig om kommunikasjon og konflikter. En av beboerne uttrykte at: "Jeg er heldig som fikk muligheten til å være med på dette kurset. Jeg ønsker å lære andre det vi har lært på disse tre dagene. Kanskje jeg kan være med å gjøre slik at det blir fred". Vår nye mottaksleder og barnefaglig leder delte stolt ut konflikthåndteringskurs bevis til beboerne på den siste dagen.

konfliktkurs2

 

 
 
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK