Konflikthåndtering på Mysebu EMA transitt

Konflikthåndtering på Mysebu EMA transitt

Det står sentralt i kurset å lære seg å kommunisere med sjiraffspråket, som er et språk fra hjertet og et redskap til konfliktløsning. Formålet med å snakke sjiraffspråk er å skape en empatisk forbindelse med den andre og gi rom for at begge blir møtt i behov og følelse. I en konfliktsituasjon blander vi ofte sammen observasjon, følelser, analyser, tolkninger og vurderinger. Hvis vi vurderer, tolker og analyserer, får vi ofte den andre til å gå i forsvarsposisjon og den gode dialogen uteblir. Bak en hver aggresjon, dom og kritikk er det et menneske med et umøtte følelser og behov. Beboerne blir bevisste på at de kan velge om de skal ha fokus på aggresjonen, dommen og kritikken eller om de skal fokusere på følelsene og behovene som ligger bak. Sjiraffspråket hjelper ungdommene til å sortere hva som er hva og gjør det lettere å løse en konflikt.

Sjiraffen ble valgt som symbol fordi det er det landdyret som har størst hjerte. Den er kraftfull og blid, og har så lang hals at den kan se behovene bak ordene og følelsene. Sjiraffspråket går kort fortalt ut på å observere seg selv og den andre (uten å dømme, analysere, tolke), bli bevisst på egne og andres følelser, og se hvilket behov som ligger bak. Det viktigste er å lytte med sjiraffører.

Beboerne møtte opp presis hver dag, og deltok med stort engasjement og iver. Alle sa de hadde lært noe viktig om kommunikasjon og konflikter. En av beboerne uttrykte at «har vi ikke fred, har vi ikke noe liv». Siste dagen ble det fest med en representant fra politiet som delte ut kursbevis. Etterpå ble det feiring med kaker og brus.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK