Krim og konfliktassistanse på Persaunet

Krim og konfliktassistanse på Persaunet

På bakgrunn av hendelser ved Persaunet statlig mottak de siste månedene, og den rapporteringen som er foretatt mot UDI ble det gitt mandat til å benytte beredskapsteamet som er tilknyttet UDI sentralt. Persaunet, som etter hvert kun har beboere med dublin-status, har de siste månedene opplevd en sterkt økende vekst av hærverk og tilgrising, samt flere episoder av utagering som har ført til at vi har måtte tilkalle lokal politibistand. Beredskapsteamet ble derfor sendt til Persaunet for å se på mulige handlingsplaner for å redusere eller få slutt på den økende veksten av hærverk og utagering.

Beredskapsteamet, som kommer fra firmaet Krim og konfliktassistanse (KKA), møtte først på Persaunet for å ha samtaler med ledelsen ved mottaket. De gjennomførte så samtaler med flere ansatte, og deretter observerte de beboermiljøet før vi alle satte oss ned for å diskutere en plan for videre arbeid. Etter som vi har hatt en rolig periode med lite utagering og hærverk, mye på grunn av stor turnover i beboermassen, ble fokuset satt på opp-datering og kunnskapsheving hos den enkelte ansatt. KKA utarbeidet derfor et to dagers program for alle ansatte ved mottaket hvor konfliktforståelse og meglingsmetodikk hadde fokus.

Tross kort varsel og hensyn til turnusarbeid hadde vi et oppmøte tett opp mot 100%, og evalueringen viser at vi alle har hatt et meget godt utbytte av kursdagene og fått faglig påfyll og viktig trening i rollen som megler. Thomas og Vidar er to meget rutinerte instruktører med meget lang fartstid innen disse tema, og de har etter vår menig gitt oss en solid dose kunnskap og læring.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK