Kultur gir helse i Volda

Kultur gir helse i Volda

Fatima og Gessey er et somalisk par som har bodd i Norge i tre år nå. De har flyttet fra et krigsherjet land for å starte en ny framtid i Norge. Gessey har høyere utdanning, og har lenge prøvd å skaffe seg en relevant jobb uten å lykkes. Heller ikke vaskejobb har han klart å få. Fatima har ingen utdanning og har også lenge slitt med å finne seg en jobb. Plutselig får hun tilbud om jobb som vikar i en barnehage. Hun er lykkelig. Endelig vil familien få det bedre, både økonomisk og forhåpentligvis også sosialt. Men hvordan kommer Gessey til å reagere? Er det greit at hun får en jobb før ham? Skal han være en arbeidsledig mann som er gift med en arbeidende kvinne? Lykken har plutselig blitt til fortvilelse og frykt. Hva skal Fatima gjøre?

Dette er en realistisk situasjon i dagens flerkulturelle Norge, men historien er ikke ekte: en gruppe studenter som går på dramalinja ved Høgskulen i Volda har de siste månedene jobbet med prosjektet "kultur gir helse" som har fokus på integrering, likestilling og andre spørsmål rundt det flerkulturelle samfunnet. I samarbeid med de somaliske asylsøkerne ved Volda mottak, har studentene laget et teaterstykke om de daglige vanskelighetene somaliere flest møter i Norge.

Forrige uke inviterte studentene til en teaterforestilling som de og asyl-søkerne har jobbet med. Salen var full av studenter, lærere og asylsøkere fra ulike land, og forestillingen som skulle kun ta én time, tok to. Samarbeidet før og under opptreden var ifølge alle fenomenalt, og studentene var svært imponert over hvor engasjerte asylsøkerne har vært gjennom øvelsene og forberedingene. Det var viktig for studentene å dramatisere situasjonen til somalierne på en riktig måte, og asylsøkerne hadde naturligvis en stor rolle i skrivingen av manuset.

Fatima og Gessey representerer en problematikk som kanskje er den mest aktuelle i forhold til integrering og inkludering av flyktninger og innvandrere generelt. Det å være annerledes i Norge, både kulturelt og religiøst, er relativt nytt. Samfunnet som over mange hundre år har vært homogent, møter nå utfordringer i forhold til å akseptere en blanding av kulturer, religioner og farger. Det er nok en prosess som tar tid og som krever mye åpenhet og respekt av hverandre.

Likestilling mellom menn og kvinner blant innvandrere er et viktig tema som også ble tatt opp under teaterforestillingen. I tillegg ble bruken av Hijab på offentlige steder også diskutert. Engasjementet var stort. Under fore-stillingen fikk publikummet anledning til å "bestemme" hvordan Fatima skal oppføre seg slik at hun får riktig respons fra Gessey, som i utgangspunktet er skeptisk til at kona skal gå ut i arbeid. I tillegg fikk publikum mulighet til å gi Fatima råd om hvordan hun kan kjempe imot mobbingen ved bruk av Hijab.

Teaterforestillingen var en stor suksess. Gjennom dans, dramatisering og god somalisk mat fikk studentene og asylsøkerne publikummet til å reflektere over viktige temaer som interesserer folk flest. Det ble store diskusjoner i etterkant av forestillingen, og mottaket er svært stolt og fornøyd med nok et vellykket arrangement som asylsøkerne deltar i.

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK