Kulturell dag på Volda Læringssenter

Kulturell dag på Volda Læringssenter

Rundt hundre beboere ved Volda Statlige Mottak går på norskundervisning på læringssenteret. Her møter de også bosatte flyktninger og innvandrere fra mange ulike land. For at andre skal lære litt om elevenes hjemland, så ble lokale i Volda invitert på åpen dag. Det er god læring å fortelle andre om sin kultur og hjemland, og mange fikk dermed bryne seg på å snakke norsk.
 
Norske sveler og kaffe ble servert, og læringssenterets kor sto for underholdning, der både sang, skuespill og dans var noe av det de viste frem. Alle gjestene ble også invitert inn i en fellesdans.

«Det er fint å se det stedet der beboerne tilbringer mye tid,» forteller Randi Sæther, ansatt på mottaket. «Det var også gøy å se hvor stolte de var av å fortelle om sitt hjemland og kultur». Elevene hadde laget stand med bilder og informasjon om landene de er fra, og noen hadde på seg fargerike festdrakter fra hjemlandet. Gjestene fikk også en omvisning inne på klasserommene, der en kunne se hva de jobbet med på skolen.

volda l%c3%a6ringssenter2   volda l%c3%a6ringssenter3

 

 
 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK